Bewoners en/of eigenaren
DE GROOTE KROL
huisnummer 85 , afgebroken voor 1827. In 1827 huisnummer 77
Thans Krollerweg 9 Garderbroek.

1705-1716 Reijers Wouters kinderen

1716-1720 Wouters Reijersen

1720-1728 Wouters Gerritsen

1729-1732 diens weduwe

1732-1747 Evert Jacobsen

1747-1776 Reijen Woutersen

1776-1779 Maas Jacobsen

1779-1787 Elbert Evertsen

1787-1788 diens weduwe

1788-1807 Berend Evertsen (+1813) x1805Hendrikje Cornelisen

1794          Jacob Claassen (+1795) x 1794 Hendrikje Cornelisen

1796          Geurt Hendriksen (+1805) x 1795 Hendrikje Cornelissen

1838          Jan Geurtsen van de Krol(van den brink) X Willempje Schut

 

Bewoners en/ofeigenaren
DE KLEINE KROL OF DE ELLEBOOG
huisnummer in 1827, 82. Thans Garderbroekerweg 100 Garderbroek. Is afgebroken.
De kleine Krol is niet de naastgelegen Krollerweg 7, want dat perseel is pas rond 1900 gebouwd en voortgekomen uit nummer 9 volgens het kadaster.

1800 Aart Lubberts van de Krol(ovl.1801) X Stijntje Aalten (gekocht op 27-09-1800)

1801-1818 Stijntje Aalten X Willem Aartsen Scheper erven 1/2 deel

1801-1818 Jacob Aartsen van den Hoek X Willempje Jacobs van Koudhoorn erven 13/36 deel

1801-1832 Willem en Lubbert Aartsen van den Hoek erven samen 44/432 deel

1818-1832 Jacob Aartsen van den Hoek 13/36 en 1/2 deel.

1832-1833 Jacob Aartsen van den Hoek 13/36 en 1/2 en 44/432 deel.

1833-1843 Verpacht aan Jacob Otten van Hunen en Gijsbertje Hendriks van Harten.

Jacob overlijd op 16-11-1866
De boerderij brandde af op 19-11-1874 en was verzekerd voor f 1500,--.
De schade was f 2000,--

Bewoners en/of eigenaren
DE HOOGE WOONING
In 1890 Dolderschestraat C 30. In 1909 Maartensdijkseweg 4. Thans nummer 10.

1647 Johan van den Broeck

1718 Arien Hendriksen van Beerschoten

1741 Hendrik Aartsen van Beerschoten

1795 weduwe Hendrik Aartse van Beerschoten, geb. Gerrigje van Dijk

1799 Arie en Cornelis van Beerschoten

1802 overlijden Cornelis, Arie neemt bedrijf over.

1812 overlijden Arie, opgevolgd door weduwe.

1827 weduwe Arie vertrokken naar maartensdijk, opgevolgd door Willem Aartsen van de Krol.

1853 Willem Aartsen overleden in 1853. Weduwe van Willem van de Krol, geboren Maria Hoeflaken.
 met stiefzoon Willem en halfbroers Gerrit en Jacob.

1863 Willem (zoon van eerste huw. W.A. met Aartje Floor), landbouwer, geh. Met Catharina Drienhuizen, vertrekt naar Eemnes,Hilversum. Gerrit en Jacob uit tweede huwelijk blijft over.

1885 Opnieuw opgebouwd na brand.

1899 Gerrit van de Krol, 1840-1898, houthandelaar overleden. Jacob blijft over

1909 Jacob van de Krol, landbouw1843-1910

1911 tot 1911. Gebr. Van der Krol. Willem en Jan, zonen van Gerrit

1937 J. van der Krol, houthandelaar.

1975 Fa. Krol, tuinartikelen.

1993 Fa. J. Krol, sierbestrating

 

Bewoners en/of eigenaren
PRINSENHOEVE of PRINSENHUISJE
In 1890 Dolderschestraar C 30. In 1909 Maartendijkseweg 6. Thans nummer 14

1824 Janus Lodder

1841 Rijk Berlo, dagloner met Grietje Kamerbeek ovl 1847 hertrouwt met Jannigje Broekhuizen.

1850 Rijk Barlo, bouwman

1872 Verkoop boedel Rijk Barlo

1890 Willem van de Krol, landbouwer.

1899 D. Pater

1971 K. Pater