Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 51 t/m 100 van 195

      «Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 De familie Tijsseling is op 7 april 1861 in Amerika of Pella aangekomen. Tysseling, Teunis (I1667)
 
52 Deze persoon kan fout zijn. Moet de vader of grootvader zijn. Konstapel, Bart (I296)
 
53 diaken en ouderling te Leersum. ca 1726 vertrokken naar Driebergen. den Ouden, Cornelis Cornelisz Floor(En) (I947)
 
54 diaken ouderling te Leersum Floor, Cornelis(Z) Teunis (I957)
 
55 Draaiweg 25, 1933 Adelaarstraat 118, 1941 PBU 16/063937, 1951 Willibrordesstraat 18 Zoeterwoude, 1975 Zonnehof 46 Hoogeveen van de Krol, Antonia Wilhelmina Christina (I157)
 
56 egte dochter op den Top (Van Stroe), Maertje Maatje Marritje Maetje Gerrits (I238)
 
57 emigreerde in 1865 naar Nrd Amerika van Middendorp, Hendrikje (I895)
 
58 Erft de helft van de kleine Krol op 11 dec. 1801. in 1818 verkopen zij deze helft aan zoon Jacob Aartsen van den Hoek.
1800, 22 juli Ambt V 377 Besluit Stijntje Aalten, weduwe van Aart Lubbertsen, toe te staan het halve erf
en goed De Krol, gelegen in het Garderbroek, en haar gerede goederen te
verkopen, miet binnen vier weken wordt aangetoond dat de opbrengst is
gebruikt ter betaling van een erfdeel
1801, 8 dec. Ambt V 497 Besluit Lubbert Jacobsen en Berend Evertsen aan te stellen als voogden over
de minderjarige kinderen van Stijntje Aalten en wijlen Aart Lubbertsen 
Aalten, Stijntje Christina (I162)
 
59 Erft op 11 dec. 1801 13/36 e deell van de Elleboog. In 1818 krijgt hij het deel van zijn moeder. In 1832 krijgt hij het resterende 44/432 e deel van de twee broers Willem Aartsen en Lubbert Aartsen. Gekomen 1819 uit Lunteren. De Elleboog brande af op 19 nov. 1874. Hendrikje Heijmen, wed Jacob Dirksen woonde ook in de Elleboog op Kamer. De Kleine Krol of Elleboog ligt ten noorden van boerderij Groot Drienhuizen. van den Hoek, Jacob Aartsen (I242)
 
60 erft op 11 dec. 1801 samen met broer Lubbert Aartsen 44/432 e deel van de Kleine Krol. In 1832 verkopen de twee broers het aan broer Jacob Aartsen. Vanaf 1827 bewoner boerderij "De hooge wooning", Maartensdijkseweg te Bilthoven. Woont op Schoonhorst. van der Krol, Willem Aartsen (I178)
 
61 Erft op 11 dec. 1801 samen met broer Willem Aartsen 44/432 e deel van de Kleine Krol. In 1832 verkopen de twee broers het aan broer Jacob Aartsen. Woont bij zijn broer willem Aartsen van de Krol en diens vrouw Maria Hoeflaken in. Kwam in 1832 uit Lunteren. van de Krol, Lubbert Lubbertsen Aartsen Aarts (I245)
 
62 Erkend bij huwelijk ouders. Bakkenes, Gerhardina Hermina Frederika (I228)
 
63 erkend bruiloft ouders van Spellen, Aafke (I2643)
 
64 erkend bruiloft ouders van Spellen, Aafke (I380)
 
65 geemigreerd 1846 Verheul, Catherine (I897)
 
66 geemigreerd naar australie en aangekomen in Brisbanee op 20-08-1951. van de Krol, Sipke (Sipkje) (I155)
 
67 gescheiden van tafel en bed.Haar broer Teunis en Elbert en haar zuster Gijsje, allen ongehuwd en met haar samenwonend, zijn erfgenamen. Woont Esveld 423.1 esveld 481 van de Lagemaat, Willemijntje (I429)
 
68 Getuige Aartje Jordens. Geboren Dusschoten. Lubbert Aartsen (I240)
 
69 Getuige bij doop van dochter van zus Maertje Willemtjen Frederikse (I1257)
 
70 getuige Stijntje Frederiks Frederik (Hendrik Frederiksen) (I1249)
 
71 Getuigen huw. Akte 14 in Kampen 09-02-1888.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Jan van der Horst, oud 33 jaren, smid, broeder van den comparant, Jacob van den Berg, oud 26 jaren, sigaren maker, broeder der comparant, Lubbertus van Dam, oud 65 jaren, scheepstimmerman, en Jan Klooster, oud 57 jaren, arbeider, alle drie wonende te Kampen.
En is deze akte na voorlezing door ons comparcanten, de ouders des comparant en de vier getuigen ondertekend, verklarende de moedervan de comparnant niet te kunnen teekenen of schrijven als hebbende zulks niet geleerd. 
Gezin F61
 
72 Getuigen huw. akte 79 in kampen.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Jan van der Horst, oud 31 jaar, smid, broeder van de comparnant, Jan Hendrik Kippers, oud 31 jaar, besteller, zwager van de comparnant, Egbert Nijland, oud 51 jaar, rietdekker, behuwdvader der comparnant, en Jan Vinke, oud 54 jaren, klompenmaker, de eerste, tweede, en vierde te Kampen, de derde te Winterswijk.woonende. Er is deze akte na voorlezing, door ons, de comparnantten en de vier getuigen ondertekend verklarende de moeder van den comparnant niet te kunnen teekenen of schrijven, als hebbende zulks niet geleerd. 
Gezin F86
 
73 Gezin kwam ca 1933 uit Alem naar Rossum. van Meurs, Hendrik (I185)
 
74 gezin kwam op 20-10-1933 vanuit Alem naar Rossum. Gezin F411
 
75 goto 15-07-1885 to Breda and goto 13-08-1886 to Nedrlands-Indi Birckenhauer, Rudolf (I1769)
 
76 Heeft in 1930 een geschiedenis geschreven over de Tijsseling molen in Ede. Tysseling, Minie (I1669)
 
77 Hertrouwt na 1764 met Hendrik Dirksen. Nog een zoon Dirk(21-07-1766). Gerritje Gijsberts (I1754)
 
78 Het verhaal van Aart van de Krol en Jannetje van der Heiden.
In Maartensdijk, in wijk A op huisnummer 96 werd op 29 april 1897 om 8 uur s'ochtends Jannetje van der Heiden geboren.
Zij is de tweede dochter van Frank van der heiden en Alida van den Broek
Na de lagere school in Maartensdijk doorlopen te hebben ging zij in betrekking, onder andere bij een arts in Amsterdam, waar zij veel mee maakte, en bij de familie Quarles van Ufford in Groenekan, volgens zeggen, nog eens tijdens een fietstochtje in de royale hal van het grote huis een fonteintje van de muur heeft gereden.
Toen haar later om tekst en uitleg gevraagd werd zei ze dat ze met een trapleer van de grote trap gevallen was; men geloofde haar en had nog medelijden ook, omdat ze zo gevallen was.
Dit is maar een verhaaltje, er zullen er ongetwijfeld meer te vertellen zijn, maar dan schieten we ons doel voorbij.
Op 26 jarige leeftijd besloot Jannetje haar ja-woord te geven aan Aart van de Krol, toen al 34 jaar oud.
Aart werd op 9 september 1889 in Ede geboren.
Aart en Jannetje huwden op 22 november 1923 in de gemeente Maartensdijk.
Aart van de Krol kwam uit een gezin met 6 jongens en 3 meisjes.
Zijn ouders waren Marinus van de Krol, geboren 16 november 1838 te Ede en Gerritje Konstapel, geboren 20 september 1850 te Ede.
Marinus van de Krol was boer en bezat een eigen boerderij.
Het gezin woonde onder andere in Wekerom (Gelderland).
Op 16 jarige leeftijd liep Aart van huis weg.
Hij verbleef ongeveer 7 jaar in Duitsland, waar hij onder andere bij Krupp's werkte.
In Duitsland trad hij  
van der Krol, Aart (I271)
 
79 Het verhaal van Geurt van de Krol.
Geurt van den Brink werd in 1829 geboren als zoon van Jan Geurtsen en Willempje Jans Schut. Hij woonde met zijn vrouw en 7 kinderen op boerderij de Grote Krol in Garderbroek, gemeente Barneveld.
Werd Garderbroek hem te klein of rendeerde de boerderij niet goed genoeg voor zo'n groot gezin? Vrijwel zeker was de hoofdreden de nog steeds beperkte vrijheid in Nederland om je geloof op een andere manier te beleven dan de Nederlands Hervormde (staats)kerk goed vond.
In ieder geval besloot Geurt van den Brink (1829-1881) in maart 1866 met zijn vrouw Willempje van Middendorp (1828-1866) en 6 kinderen,  
van den Brink, Geurt (I5)
 
80 Huidige bewoner Den Hull van Wenum, Dochter Ongeveer 85 Jaar (I2401)
 
81 huis 207 Elschot, Johanna (I2426)
 
82 huw (ouders?) ha 5 sa Rtd bl 003v van de Krol, Teunisje (I998)
 
83 Huwelijksakte van Harmen van der Horst en Jannigjen Schuurhuis. No 19. Op heden den elfden der maand augustus des jaars achtienhonderd vier-en-vijftig, compareerden voor ons enz. Harmen van der horst jongeman hebben de aan nationale militie voldaan, oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider, geboren te Hattem en wonende te Hattem, meerderjarige zoon van Hermanus van der Horst en van Fantjen Spanhaak, beiden overleden en in der tijd echtelieden.
En
Jannigjen Schuurhuis, jongedochter oud zeven en twintig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Hattem meerderjarige dochter van Gerrit Schuurhuis van beroep arbeider en van Klaasjen van Dijk echteliede wonende te Hattem hierbij tegenwoordig en ons verklarende hunne ouderlijke toestemming te geven tot dit huwelijk.
Gezien de nagemelde aan ons overlegde stukken.
1-e Het certificaat houdende dat de bruidegom aan zijne verplichting ten aanziens der Nationale militie heeft voldaan.
2-e Het geboorte ??? van den bruidegom.
3-e Het dood extract van den vader des bruidegom
4-e Het dood extract van de moeder des bruidegom.
5-e Het geboorte extract van de bruid
Gelet, dat de acten der huwelijks-afkondigingen gedaan zijn te Hattem op de zondagen van den drieentwintigsten en dertigsten der maand juli dezer jaars. Verklaard, dat Harmen van der Horst en Jannigjen Schuurhuis door het huwelijk zijn verbonden.
Waarvab wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordiheid van
Gerrit Hussenberg oud eenendertig jaar, van beroep arbeider Hendrik aart Oosterbroek oud vierentwintig jaren van beroep arbeider, Frans Belmer oud achtendertig jaren van beroep arbeider, Gerrit Gerrits Dik oud eenendertig jaren van beroep arbeider allen woonachtig te Hattem zijnde de eerste zwager van den contractant de tweede zwager van de contractant en de overigen niet verwant aan de contractanten.
Uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, door ons de vader van de contractant en de drie laatse getuigen is ondertekend verklarende de contractanten de moeder van de contractant en de vierde getuige niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd te hebbende. 
Gezin F64
 
84 in 1738 als lidmaat ingekomen in Voorthuizen. Kwam van Deventer. Werkte op Lankeren Hendrik Dirksen (I1761)
 
85 invertaris 3536 akte 5 Gezin F32
 
86 Is op 16-03-1857 vertrokken naar Pella, Iowa, USA van Middendorp, Otto (I889)
 
87 Kerkelijk datum: kerk. huw. Gezin F228
 
88 Kerkelijk datum: kerk. huw. Gezin F178
 
89 Kerkelijk datum: kerk. huw. Gezin F15
 
90 Kocht op 04-11-1819 boerderij Den Hull. De vorige eigenaren waren Rick Lubbertse en Aalbert Jansen. van Milligen, Gerrit Hendriksen (I2371)
 
91 komt ook voor in vorige generatie. Cornelisje Rijcks (I1171)
 
92 komt ook voor in vorige generatie. Otto Gijsbertsen (I1170)
 
93 Koopt met Willempje Schut de Groote Krol in 1838 van weduwe Hendrikje Cornelis en haar dochter Evertje Beerts Schuur voor 2000 gulden. Kleinzoon evert jan boom 09-11-1872 ede vlg bvr g171 van de Krol (van den Brink), Jan Geurtsen (I345)
 
94 Kregen 21 kinderen waarvan 5 tweelingen. Gezin F610
 
95 left about 1844 with two parents and two sisters to America. Father and one sister at sea deceased and buried at sea.
emigrated in 1847 according to 1900 us census.
vertrok ongeveer 1844 met twee ouders en twee zusters naar Amerika. Vader en 1 zus op zee overleden en op zee begraven.
geemigreerd 1847 volgens 1900 us census 
Elschot Elscott, Jan (I896)
 
96 lidmaat 22-03-1758 NG kerk Voorthuizen Breunisje Jorde(n)(r)s Bruijnisje (I79)
 
97 lidmaat NG kerk Vth 02-04-1742. van (De) Heuvelkamp, Aleberta Japiks (I72)
 
98 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Pruis, Willem Myndert (Bill) (I1539)
 
99 man of vrouw Aaltjen (I1716)
 
100 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van de Krol, Maarten (I2714)
 

      «Vorige 1 2 3 4 Volgende»Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2018.